privacy policy

Bastiaansen Modestad, Bastiaansen Mode Holding B.V., gevestigd aan Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bastiaansen Modestad respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Door ons een bericht te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Bovendien verwerken we je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018. 


contactgegevens

Website: http://www.bastiaansenmodestad.nl
E-mailadres: info@bastiaansenmodestad.nl
Adres: Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel
Telefoonnummer: 0161-431711


Jouw persoonlijke gegevens

Bastiaansen Modestad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


  Doelen van gegevens-verwerking

  Bastiaansen Modestad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Op onze website, en bij een bezoek aan onze winkel, kun je je inschrijven voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief (promotie- en marketingdoeleinden). Hiervoor gebruiken wij met jouw toestemming het door jou opgegeven e-mailadres.
  • Je kunt bij ons een online contactformulier invullen en daarmee een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken jouw gegevens zodat we de opmerking/vraag kunnen beantwoorden of contact met je op kunnen nemen. We verwerken hiervoor de gegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
  • Wij zijn actief op social media als Facebook, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact met ons opneemt verwerken wij jouw gegevens om: contact op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden, om je te informeren bij deelname aan een actie.

  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


  nieuwsbrief

  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
  Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van deze e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 


  Inschakeling van derden

  We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten jouw gegevens verwerken moeten zij deze gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. 


  cookies


  beveiliging

  Bastiaansen Modestad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via info@bastiaansenmodestad.nl.


  inzage, correctie of verwijdering

  Je kunt bij ons op ieder moment een verzoek doen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ook navragen of alle gegevens die we van je ontvangen hebben juist zijn. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

  Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar Bastiaansen Modestad, Brigidastraat 2, 4854 CT Bavel of per mail via info@bastiaansenmodestad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek.

  Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@bastiaansenmodestad.nl. Bastiaansen Modestad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.